Our 90 days challenge

English further down

Hejsan!

I måndags började vi, inspirerade av diverse youtube-klipp och artiklar av Robin Sharma, våran 90 days challenge. Det är min man Giovanni som tjatat lite på mig att han vill göra den för att komma igång med och slutföra lite projekt och få lite mer rutin på vårt liv. Få ordning på sömn och jobb. Då vi är egenföretagare och lite lata av naturen är det väldigt lätt att vi börjar jobba alldeles för sent på dagen, då vi sällan har tider att passa. Dessutom slarvar vi lätt bort tid på att gå och småpilla här hemma/loppisfynda/sociala medier/film&serier. Så jag hakade faktiskt på idéen!

Tanken med 90 days challenge är att man ska komma upp tidigt på morgonen (många går upp redan kl 5, vi går upp 5.30), sen ska man ta 20 + 20 + 20 min till tre olika saker –

1) Någon slags fysisk aktivitet för att sätta igång blodcirkulationen och därmed kicka igång hjärnan snabbt. Vi kör yoga med hjälp av youtube, något vi aldrig gjort förut.

2) Review av dagen. Här kollar man och lägger upp en plan för dagen. Helst planerar vi redan kvällen innan men det är bra ändå att ta en stund till att tänka igenom vad som ska göras. Här sätter jag på en go kopp kaffe och gör en smoothie också.

3) Lär dig något! 20 min till att läsa om i princip vad du vill. Det här kommer jag variera lite, just nu läser jag lite olika litteratur jag släpat efter med.

4) Nu följer 90 min av koncentrerat jobb/fokus på något du verkligen vill göra. Ett projekt eller en idé. Jag kommer lägga de här 90 min på den här bloggen för att kickstarta den, medans Giovanni som är min fotograf kommer lägga dom på att utvecklas inom Lightroom som är det bildbehandlingsprogram vi använder till våra bilder och foton.

Efter det börjar dagen, en av oss tar ut våran hund och en av oss väcker Giuseppe och ger honom frukost. Sedan börjar vanliga jobbdagen!

Under hela den här morgontiden är det strikt mobilförbud. Tanken är att vi ska ha klarat av de saker vi egentligen sitter med på kvällar på morgonen och därmed kan vi spendera mer tid tillsammans och gör mysiga saker. Även hinna med träning och matlagning såklart!

Vi kommer även ha skärmförbud efter kl 21, för att varva ner och komma in i sleep mode. Senast 21.45 ska vi ha lagt oss och helst somna innan kl 22. Dessutom ska vi försöka hålla oss borta helt från socker under den här tiden.

Angående yogan: Jag vet ingen som är så oerhört stel i kroppen som jag är. Som en träpinne. En trästock gjord i mahogny. Det hade varit helt fantastiskt om jag kunde bli mer rörlig och smidig!

För mig kommer det här verkligen bli en utmaning. Jag är i många fall en “quitter”, en person som ger upp eller lägger av när saker går emot mig eller blir för tråkiga. Min hjärna skriker: GÅ OCH LÄGG DIG IGEN varje morgon när klockan är 5.35 och vi precis ska sätta igång med yogan. Min hjärna skriker: STANNA DU KAN LIKA GÄRNA GÅ varje gång jag är ute på en löprunda, trots att min kropp känns 100% bra. Så, jag tänker att det här är bra för mitt psyke, jag behöver bygga upp en envishet, en beslutsamhet. Stick to the plan. Ba gör det.

Uppdateringar kommer, nästa vecka åker vi till Warszawa på en weekend och då ska vi också lyckas fullfölja allt det här haha! Tänker att det kan va mysigt att komma ut på stan tidig förmiddag och verkligen dra full nytta av hela vistelsen, dessutom har vi ändå med oss våran 5-åring så vi kan ändå inte va ute sena kvällar 🙂

Ha en härlig dag!

Hello!

This Monday we started, inspired by various youtube clips and articles by Robin Sharma, our 90 days challenge. It’s my husband Giovanni who’s been saying that he wants to do this challenge to get some projects started and completed, and also to get some more routines in our lives. As we are self-employed and a little lazy in nature, we have some problems starting our day as early as we should. In addition, we easily waste our time at home/some fleamarket/social medias/on movies. So I actually liked the idea! 

The idea of the 90 days challenge is to get up early in the morning (many get up at 5, we get up at 5.30), then you will take 20 + 20 + 20 min to three different things –

1) Some kind of physical activity to trigger blood circulation and activate the brain. We do yoga using youtube, something we’ve never done before.

2) Review of the day. Here you look at a plan for the day. We prefer to plan the evening before, but it’s good to take a moment to think about what to do during the day. Here I put on a cup of coffee and make a smoothie as well.

3) Learn something! 20 min to read basically what you want. This I will vary a bit, right now I read a bit of literature I’ve been planning to read for a long time now.

4) 90 minutes of concentrated job/focus on something you really want to do. A project or idea. I will put these 90 minutes on this blog to kickstart it, while Giovanni, my photographer and husband, will be working on developing his skills in Lightroom which is the image processing program we use for our photos and pictures.

Now let the day begin! One of us takes out our dog and one of us wakes Giuseppe up, and gives him breakfast. Then our regular work day starts. 

Throughout this challenge there is a strict mobile ban in the mornings. The idea is that we should have done the things we usually do in the evenings during the morning. This way we can spend more time together at the afternoons and evenings and make nice things together as a family. Also have time to work out and cook of course! 

We will also have a mobile ban after 9 PM, to relax the brain and enter sleep mode. Preferably we’ll be asleep before 10. In addition, we will try to stay completely out of sugar during this time.

Regarding yoga: I do not know anyone who is as stiff in the body as I am. Like a wooden stick. A wooden stick made out of mahogany. It would have been amazing if I could become more flexible!

To me, this will really be a challenge. I am a “quitter”, a person who gives up or turns off when things go against me or get too boring. My brain screams: GO BACK TO BEAD every morning when it’s 5.35 and we’re just getting started with our yoga. My brain screams: STOP, YOU MIGHT ASWELL WALK every time I’m out on a run, even though my body feels 100% good. So, I think this is good for my psyche, I need to build up a persistence, determination. Stick to the plan. JUST DO IT (As Nike says).

Updates are coming, next week we will go to Warsaw on a weekend and we will try to stick to the challenge on the trip aswell! Thinking it might be nice to have early mornings and really take full advantage of the entire stay, also we’re bringing our 5 year old so we can’t be out late in the evening anyway:)

Have a lovely day you all! 

8 thoughts on “Our 90 days challenge

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s